Çevresel Sorumluluk

Çevreye duyarlılık, bilinçli, kaliteli ve temiz üretim anlayışını kendisine görev edinen Disa Kulp;

  • Tüm faaliyetlerinde çevresel yükümlülüklere uymayı,
  • Çalışanlarının çevresel sorumluluk ve bilinç içinde çalışmasını,
  • Çevresel standartlarını sürekli olarak geliştirmeyi,
  • Çevre taahhüdünü karşılamadaki ilerleyişini sürekli izleyerek hızlandırmayı,
  • Endüstriyel toplumda çevre performansının iyileştirilmesi için deneyimlerini paylaşarak global ve lokal çevre sorunlarına ortak çözüm arayışına girmeyi,
  • Çevre, sağlık ve güvenlik beklentilerine ve toplum ihtiyaçlarına duyarlı kalarak ülkenin lider bir şirketi olmayı başlıca misyonu olarak belirlemiştir.
© 2013 | Tasarım : Klivya Reklam Ajansı